Rasional Perkara 3, Perkara 152 & Perkara 38

·         Agama Islam (Perkara 3)
o   Walaupun Islam adalah agama Persekutuan tetapi kebebasanberagama dijamin dalam perlembagaan.
o   Islam telah diterima sebagai agama persekutuan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke zaman penjajahan Inggeris.
o   Penggunaan undang undang Islam telah diiktiraf di negeri negeri Melayu sebelum penjajahan Inggeris.
o   Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung tidak diganggi dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kepada Raja-raja Melayu.
o   Sesuai dengan takrif Melayu; Perkara 160 mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang beragama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.
·         Bahasa Melayu (Perkara 152)
o   Perlunya bahasa kebangsaan bagi menyatupadukan rakyat pelnagai kaum.
o   Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya.
o   Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan.
o   Bahasa Melayu telah dugunakan secara meluas sebelum Perang Dunia bagi tujuan rasmi.
·         Institusi Beraja (Perkara 38)
o   Menjadi simbol perpaduan dan keharmonian negara dengan memupuk persefahaman.
o   Simbol penting bagi survival orang melayu untuk memelihara dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak.
o   Menjadi pengibang kuasa dan pihak pendamai untuk tidak menyebelahi mana-mana  bahagian tertentu tetapi menjamin kecekapan serta kestabilan antara kehakiman, perundangan dan eksekutif di negara ini.

o   Sistem Beraja di Malaysia menjadi naungan dan simbol taat setia rakyat jelata.

No comments:

Post a Comment

Grey Spinning Heart Within A Heart