Rasional Perkara 3, Perkara 152 & Perkara 38

·         Agama Islam (Perkara 3)
o   Walaupun Islam adalah agama Persekutuan tetapi kebebasanberagama dijamin dalam perlembagaan.
o   Islam telah diterima sebagai agama persekutuan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke zaman penjajahan Inggeris.
o   Penggunaan undang undang Islam telah diiktiraf di negeri negeri Melayu sebelum penjajahan Inggeris.
o   Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung tidak diganggi dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kepada Raja-raja Melayu.
o   Sesuai dengan takrif Melayu; Perkara 160 mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang beragama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.
·         Bahasa Melayu (Perkara 152)
o   Perlunya bahasa kebangsaan bagi menyatupadukan rakyat pelnagai kaum.
o   Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya.
o   Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan.
o   Bahasa Melayu telah dugunakan secara meluas sebelum Perang Dunia bagi tujuan rasmi.
·         Institusi Beraja (Perkara 38)
o   Menjadi simbol perpaduan dan keharmonian negara dengan memupuk persefahaman.
o   Simbol penting bagi survival orang melayu untuk memelihara dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak.
o   Menjadi pengibang kuasa dan pihak pendamai untuk tidak menyebelahi mana-mana  bahagian tertentu tetapi menjamin kecekapan serta kestabilan antara kehakiman, perundangan dan eksekutif di negara ini.

o   Sistem Beraja di Malaysia menjadi naungan dan simbol taat setia rakyat jelata.

KERANDA 152

RINGKASKAN KERANDA 152

Imej yang berkaitan
Sejak dekad awal kemerdekaan, harapan pejuang bahasa tidak seindah impian. Mereka melihat nasib bangsa melayu yang mula terumbang-ambing dalam sejarah social Malaysia moden. Ini termasuk dalam bidang undang-undang kerana bahasa melayu masih dipinggarkan, walaupun Malaysia telah merdeka. Lalu, tercetuslah sejak peristiwa Keranda 152. Perarakan Keranda 152 dilakukan sebagai symbol kematian bahasa melayu apabila bahasa melayu tidak digunakan sebagai bahasa pengantar dan bahasa dalam bidang kehakiman. Perarakan pertama pada 3 Mac 1967 di Balai Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka. Selepas  42 tahun, perarakan kedua pada 7 Mac 2009 menuju ke Istana Negara.


Hasil carian imej untuk KERANDA 152

RUU 355

Hasil carian imej untuk RUU 355
RUU AKTA 355
 • Akta 355, Akta Mahkamah Syariah ( Bidangkuasa Jenayah ) 1965 telah digubal untuk memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah yang ditubuhkan di bawah mana mana undang undang Negeri bagi maksud membicarakan kesalahan di bawah hukum Syarak.
 • Akta 355 ini telah mula berkuatkuasa dan diterima pakai di Malaysia pada 1 April 1965. Akta ini telah dipinda pada 1.1.1984 di bawah Akta A612, Akta Mahkamah Syariah ( Bidangkuasa Jenayah ) (Pindaan) 1984 dan pada 5.5.1989 di bawah Akta A730, Akta Mahkamah Syariah     ( Bidangkuasa Jenayah ) (Pindaan dan Perluasan) 1989.
 • Satu akta yang memberi bidang kuasa jenayah kepada mahkamah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang negeri bagi maksud membicarakan kesalahan jenayah bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.
POLEMIK DALAM RUU 355
 • HUKUM HUDUD
  **Hudud melibatkan hukuman yang menyentuh 6 jenis kesalahan; 4 bersifat individu atau dosa peribadi iaitu Zina, Menuduh Zina (Qazaf), Minum Arak dan Murtad, manakala 2 lagi melibatkan kesalahan jenayah awam seperti Mencuri dan Merompak. **Sekarang inipun 4 jenis kesalahan ini yang melibatkan dosa peribadi (Zina, Qazaf, Minum Arak dan Murtad) sudah ada peruntukan undang-undang di bawah kuasa negeri-negeri. Akta 355 tidak melibatkan kesalahan jenayah awam seperti mencuri dan merompak yang merupakan bidang kuasa Persekutuan.
  **Akta 355 ini tidak memperuntukkan sebarang undang-undang hudud atau “capital punishment”.
  **Pindaan Akta 355 bertujuan untuk meningkatkan hukuman bagi memperkasakan Mahkamah Syariah dalam pengawalan moral berikutan isu gejala sosial yang amat serius.
  **Jadi pindaan RUU hanya melibatkan peruntukan kesalahan-kesalahan sedia ada dalam enakmen jenayah negeri-negeri.
  **Pindaan Akta 355 hanyalah aturan perubahan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah.
  **Bagi melaksanakan hukum hudud, sekurang-kurangnya tiga pindaan perlu dilakukan kepada beberapa bahagian di dalam Perlembagaan dan bukan dengan meminda Akta 355 yang terhad kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jelaslah, Akta 355 bukan hudud dan bukan juga pintu kepada pelaksanaan hukum hudud.
 • KESAN TERHADAP ORANG BUKAN ISLAM
  **
  Perlembagaan Persekutuan menetapkan bidang kuasa Mahkamah Syariah hanya untuk umat Islam dan dalam Akta 355 Seksyen 2 juga menjelaskan bahawa hanya orang Islam yang boleh dibicarakan dan dihukum di Mahkamah Syariah.
  **Orang Bukan Islam tidak mungkin boleh dibicarakan di bawah Mahkamah Syariah
Kuasa kuasa yang diberikan di bawah Akta 355 ini ialah :

1. Memberi kuasa kpd Kerajaan Negeri untuk membuat apa apa undang undang bertulis berkenaan dgn kesalahan terhadap rukun agama Islam yg boleh dibicarakan di Mahkamah Syariah yg ditubuhkan di bawah mana mana undang undang bertulis dlm sesuatu Negeri.2. Bidang kuasa ini hanya ke atas orang orang yg menganut agama Islam dan berkenaan dengan mana mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan


3. Bidang kuasa di atas tidak boleh dijalankan berkenaan dengan apa apa kesalahan yg boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan melebihi enam kali atau apa apa gabungan hukuman tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, kita boleh lihat bahawa pindaan RUU 355 menghormati Perlembagaan dan tidak bercanggah dengannya. Akta ini juga bertujuan untuk menaik taraf mahkamah syariah dan tidak memperuntukkan hukum hudud seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak.Yang paling penting sekali, orang bukan Islam tidak perlu bimbang kerana hukuman-hukuman di bawah akta ini hanya akan dikenakan kepada orang Islam sahaja.

Kemerdekaan Tanah Melayu

Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu merupakan peristiwa pengumuman kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tarikh ini dipilih dalam mesyuarat antara Ketua Pemuda UMNO Tun Sardon Jubir dan timbalannya Haji Ahmad Badawi (bapa Perdana Menteri Malaysia ke-5) di Kepala BatasPulau Pinang pada 1956.

Hasil carian imej untuk kemerdekaan malaysia
Mengapakah Kemerdekaan Tanah Melayu awal Setahun Dari Tarikh Yang Sebenar??


Sebelum British bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu seperti yang dipersetujui iaitu pada 1959 (Tunku Abdul Rahman telah menetapkan dalam manifesto beliau bahawa dalam tempoh 4 tahun dari Pilihanraya Umum 1955, Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaaan) mereka telah menetapkan bahawa semua kaum di Tanah Melayu mesti bersatu terlebih dahulu sebelum kemerdekaan diberikan. Ini bermakna soal perpaduan kaum menjadi syarat utama kemerdekaan. Dengan adanya perpaduan dan kerjasama dalam politik, perkongsian kuasa dapat dilaksanakan. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran dalam usaha memerdekakan Tanah Melayu. Antaranya ialah kemunculan parti berasakan kaum dan tidak wujud kerjasama kaum pada ketika itu.

Perkembangan dalam arena politik pada ketika itu dengan wujudnya penubuhan parti-parti politik telah memberi kekuatan kepada Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri.Dalam usaha menuntut kemerdekaan, beberapa langkah telah diambil. Antaranya ialah dengan mewujudkan Sistem Ahli, Pilihanraya Majlis Tempatan dan Pilihanraya Umum 1955. Sistem Ahli dicetuskan oleh Dato’ Onn Jaafar bagi melatih orang Melayu dan kaum lain dalam pentadbiran. Ia merupakan sistem pentadbiran tanpa pilihanraya dan dikenali sebagai kabinet bayangan.

Pilihanraya Majlis Tempatan dimulakan dengan memilih perwakilan bagi Majlis Perbandaran Georgetown, Pulau Pinang pada 1 Disember 1951. Di mana di dalam pilihanraya tersebut, UMNO dan MCA telah bergabung membentuk Parti Perikatan dan telah memenangi kesemua sembilan kerusi yang dipertandingkan. Pada Febuari 1952, Pilihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur sekali lagi UMNO-MCA berjaya memenangi sembilan kerusi dari dua belas yang dipertandingkan. Dua kerusi telah dimenangi oleh IMP dan satu oleh calon bebas. Selain itu, pilihanraya juga turut diadakan di Johor Bahru, Ipoh, Melaka dan Seremban. Manakala pilihanraya pada peringkat negeri diadakan pada tahun 1954. Parti Perikatan semakin kuat dalam menghadapi pilihanraya 1955 apabila MIC turut menyertai mereka. 

Sementara itu, parti Perikatan menjadi semakin kukuh lagi dengan penyertaan Parti MIC pada tahun yang sama. Tahun 1955 merupakan tahun yang paling penting dalam perkembangan politik tanah air kerana ia merupakan kali yang pertama diadakan Pilihanraya Persekutuan bagi seluruh Tanah Melayu. Tiga buah parti politik yang mewakili tiga kaum terbesar di Tanah Melayu telah bersetuju bergabung dan bertanding dalam pilihanraya tersebut bagi membentuk sebuah parti, iaitu Perikatan.


Pilihanraya Umum 1955 telah menyaksikan bahawa kerjasama kaum dalam kalangan masyarakat semakin utuh. Ekoran daripada itu, ia telah mendorong Parti Perikatan untuk meneruskan  desakan bagi mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Dengan kemenangan tersebut ia telah menjadi kemncak di mana Parti Perikatan semakin bertambah yakin untuk menuntut kemerdekaan lebih awal walaupun dalam manifestonya telah menetapkan tempoh empat tahun. Hasil daripada beberapa perbincangan yang dilakukan, sama ada di kalangan Raja-raja Melayu mahupun MCA dan MIC, ini telah membuktikan bahawa majoriti penduduk di Tanah Melayu sanggup bertolak ansur dan berkongsi kuasa dalam usaha mewujudkan sebuah pemerintahan sendiri.

Kenapa Pilihan Raya Diawalkan ?

Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 yang diadakan pada 27 Julai 1955 merupakan pilihan raya umum yang tunggal di Persekutuan Tanah Melayu (kemudian Malaysia) sebelum kemerdekaannya pada 31 Ogos1957.
KENAPA PILIHAN RAYA DIAWALKAN KE TAHUN 1955

·         Pengisytiharan darurat pada tahun 1946 adalah disebabkan oleh keadaan politik yang semakin meruncing ekoran kebangkitan golongan radikal Melayu dan bukan Melayu.
·         Juga disebabkan gerakan komunis yang dipelopori oleh Parti Komunis Malaya (PKM) semakin rancak dan diperhebatkan lagi oleh Rejimen ke-10 PKM.
·         Akibat daripada darurat ,kerajaan British membuat keputusan untuk mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu kerana mendapati penduduk Tanah Melayu semakin menunjukkan rasa tidak puas hati kepada pentadbiran British.
·         British telah memberi syarat supaya kerjasama kaum diadakan jika Tanah Melayu ingin mendapatkan kemerdekaan.
·         Maka tubuhnya Jawatankuasa Antara Kaum (CLC) yang dianggotai parti UMNO dan MCA pada tahun 1949 yang merupakan titik permulaan kerjasama kaum di Persekutuan Tanah Melayu.
·         Parti Perikatan(UMNO, MCA dan MIC) telah menang besar dalam pilihan raya umum pertama tahun 1955 dan berjaya membentuk kerajaan sendiri.

·         Kemenangan tersebut menggambarkan rakyat Tanah Melayu telah bersedia untuk merdeka.

Bukti Keharmonian Masyarakat Mamuk Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka

Bukti Keharmonian Masyarakat Mamuk Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka

 • PEMERINTAHAN
Perlantikan jawatan penting dalam kerajaan adalah terbuka kepada semua etnik. Contohnya, Raja Mendeliar seorang yang berketurunan India pernah dilantik memegang jawatan penting di istana sultan.
Perlembagaan Melaka dikuatkuasakan untuk memberi keadilan kepada semua lapisan penduduk dan para pedagang. Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka dikuatkuasakan dalam urusan agama Islam. 
Perkahwinan campur juga turut berlaku antara Pemerintah Melaka dengan masyarakat pendatang seperti Perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan anak perempuan pemerintah negara Cina, puteri Hang Li Po.

 • PERDAGANGAN

Perdagangan di Melaka berjalan dengan lancar hasil daripada sistem pemerintahan terbuka dan pentadbiran pelabuhan yang cekap. 
Undang- undang Kanun Melaka dilaksanakan bagi menjaga keselamatan laut di Melaka daripada ancaman perompak dan lanun. 
Para pedagang tidak memerlukan visa atau passport sebagai pengenalan diri untuk memasuki sesuatu kawasan di Melaka. Keadaan ini membolehkan para pedagang dari Arab, China, India dan negara-negara lain berdagang secara bebas dan berinteraksi dengan penduduk tempatan.

 • BAHASA MELAYU SEBAGAI LINGUA FRANCA
Bahasa Melayu telah berkembang dan menjadi bahasa lingua-franca di kawasan Kepulauan Melayu yang mampu bersaing dengan bahasa lain di dunia selain menjadi bahasa ilmu dan bahasa pengantara pedagang yang singgah di Melaka.
Ini kerana Bahasa Melayu digunakan secara meluas di seluruh Melaka. Bukan sahaja penduduk tempatan yang menggunakan bahasa tersebut malah pedagang yang datang berdagang juga turut menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. 

 • KEBUDAYAAN

Masyarakat Melaka menyerap masuk kebudayaan dan ciri-ciri Islam dalam hidup mereka.
Penggunaan nama Arab dan budaya dari Arab atau Islam seperti Majlis Khatam Al-Quran dan marhaban dipraktiskan oleh masyarakat Melaka.
Adat bersanding, bunga manggar, bunga telur dalam perkahwinan melayu adalah contoh pengaruh Hindu disebabkan keharmonian kaum pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

TAFSIR SURAH AR-RUM AYAT 22


Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan kebijaksanaanNya ialah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan.
Tafsir ayat:
Dia menciptakan langit yang tinggi, luas, Dan Dia menciptakan bumi yang daar dan padat dengan gunung-gunung, lautan, padang pasir, haiwan, dan tumbuhan. Berbeza-beza bahasa, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Tartar, ada yang berbahasa Kurdi, ada yang berbahasa Tamil, ada yang berbahasa Mandarin, ada yang berbahasa Afrika, ada yang berbahasa Etiopia dan sebagainya. Mereka itu terdiri daripada pelbagai bangsa. Begitu juga berbeza warna kulitnya, masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Dikurniakan sepasang mata, sepasang telingan, satu hidung dan mulut, sepasanag kaki dan tangan namun mempunya ciri berbeza baik sari segi rupa, bentuk, ataupun bahasa. 

Jelaslah bahawa, masyarakat manusia itu majmuk sifatnya. Semuanya sama namun dibezakan dengan tahap ketakwaan kepada Allah. Setiap manusia itu dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Kelak di akhirat, mereka yang beriman mendapat ganjaran syurga dan sebalik kepada yang kufur

Pengaruh Hindu Buddha Terhadap Kerajaan Melayu Awal

Setakat mana pengaruh Hindhu Buddha terhadap kerajaan melayu awal ?
Hasil carian imej untuk pengaruh hindu buddha dalam kerajaan awal asia tenggara
Menurut ahli sejaranawan, Syed Naquib Al-Attas, pada kerajaan melayu awal pengaruh hindhi buddha tidak lah mempengaruhi secara menyeluruh masyarakat pada masa itu. Hal ini kerana, tuada bukti yang terlalu ketara yang menunjukkan ada nama-nama masyarakat Melayu awal yang diambil daripada asal nama Hindhu mahupun Buddha. Namun, beliau turut tidak menafikan terdapat pengaruh hinduisme dan buddiesme dari segi budaya dan adat resam dalam kalangan orang melayu pada masa itu. Contohnya seperti watak dalam wayang kulit yang menggunakan nama-nama Hinddhu. Epik Ramayana dan Mahabhrata menyumbang kepada unsur mitos dalam kesusasteraan serta lahirnya puisi dan prosa Jawa seperti Sutasoma dan Arjunwiwaha .Lahirnya Hikayat Pendawa Lima Daripada Mahabharata dan lahirnya Hikayat Seri Rama daripada Ramayana. Bahasa Sanskrit turut berkembang sebagai bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal.

Dalam pada itu, pengaruh Hindhu Buddha ini jelas diterapkan dalam sistem beraja kerajaan Melayu awal. Perkataan Raja itu diambil daripada istilah Hindhu, Bahasa sanskrit. Perintah raja adalah undang-undang kerajaan. Raja dipercayai memiliki kesaktian. Wujudnya pelbagai adat istiadat seperti pertabalan yang diketuai oleh golongan Brahmin. Bentuk pelantikan kerajaan melayu yang dilantik secara berangka seperti orang besar berempat,orang besar berlapan, orang besar enam belas dan oarng besar bertiga puluh dua adalah dipengaruhi astrologi hindu.


Jelaslah, pengaruh Hindhu dalam kerajaan Melayu awal, hanya diperingkat pemerintahan. Hal ini bermakna, terdapat pengaruh Hindhu buddha di alam melayu namun tidak menyeluruh seperti mana pengaruh Islam kini.

Apakah itu Pluraliti & Pluralistik?


Budaya Material & Non Material Bagi Etnik di Malaysia

1) BABA & NYONYA

Baba dan Nyonya adalah segolongan keturunan kaum Cina yang unik kedudukannya di kalangan kaum Cina yang terdapat di Negeri-negeri SelatTanah Melayu, khususnya di negeri Melaka. Mereka memanggil diri mereka sebagai "Baba" atau "Peranakan" kerana kebudayaan mereka, yang berasal daripada warisan tradisi Cina, mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu.

 • BUDAYA MATERIAL
PAKAIAN
 
**Pakaian tradisi kaum Baba dan Nyonya banyak diadaptasi dari pakaian wanita Melayu.Ini dapat dilihat pada pakain wanitanya dimana mereka memakai kain sarung batik sebagai pakaian utama.Untuk peringkat wanita yang berusia, mereka memakai baju panjang dan kain sarung manakala golongan yang lebih muda gemar memakai baju kebaya nyonya yang disulam cantik.

**Selain daripada pakaian tradisional di atas wanita-wanita Nyonya juga memakai pelbagai aksesori seperti kasut manik,kerongsang,sapu tangan sulam ,cucuk sanggul dan lain-lain lagi.Manakala pakaian kaum Baba lebih kepada pakaian pengaruh dari barat dan kaum Cina sendiri.
**Walaubagaimanapun semua keserian pada pakaian mereka adalah hasil sulaman tangan mereka sendiri khasnya pada baju kebaya dan kasut manik yang amat cantik dan halus buatannya.
MASAKAN / MAKANAN
**Masakan-masakan tradisi kaum Baba & Nyonya yang banyak diambil dari pengaruh masakan Melayu seperti ayam pongteh,kari kapitan,kuih talam,sambal belacan yang kebanyakannya menggunakan bahan-bahan dan rempah ratus masyarakat Melayu dari zaman silam.
 • BUDAYA NON-MATERIAL
PERKAHWINAN
Hasil carian imej untuk perkahwinan baba nyonya di melaka 
**Lamaran perkahwinan kaum Baba Nyonya ini memerlukan buah tangan pinangan, iaitu bakul berkilau dua tingkat, yang dibawa oleh pengantara yang mewakili pelamar kepada ibu bapa pengantin idaman.
**Kebanyakan suku Peranakan tidak beragama Islam, sebaliknya memelihara adat penyembahan nenek moyang dari kaum Cina, tetapi ada yang memeluk agama Kristian. Majlis perkahwinan Peranakan yang banyak mengetengahkan tradisi Cina merupakan antara perkahwinan tradisi yang paling berwarna-warni di Malaysia dan Singapura. 
**Majlis diserikan dengan lagu berima spontan dondang sayang yang dinyanyi dalam bahasa Melayu dan ditari oleh para hadirin di jamuan. Pendondang bergilir-gilir menyambungkan lagu bertema asmara sambil menari berpusing-pusing dengan perlahannya. 
**Dondang sayang memerlukan kemahiran berjenaka dan bertikam balas, siapa yang bijak berdondang maka dialah yang meraih gelak ketawa dan tepukan tangan ramai-ramai. Pelat loghat dan cara berbahasa Baba dan Nyonya serta kepandaian menyerikan lagi persembahan.

BAHASA

**Bahasa Baba ialah sejenis dialek bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang-orang Baba di Malaysia, khususnya di Melaka dan Pulau Pinang. Walaupun bahasa ini berasal dari Melaka, bahasa Baba yang dituturkan di Pulau Pinang berbeza dengan bahasa Baba Melaka dalam beberapa aspek. Pada dasarnya, bahasa Baba ialah satu bahasa campuran antara bahasa Hokkien dengan bahasa Melayu. Walaupun kebanyakan nahu bahasa Baba berasal daripada bahasa Melayu, bahasa Baba berbeza daripada bahasa Melayu dalam kebanyakan aspek yang utama dan oleh itu, merupakan satu bahasa yang berasingan.
SENIBINA
Hasil carian imej untuk seni bina rumah baba nyonya


**Dari segi senibina rumah kaum Baba & Nyonya lebih mirip kepada tradisi rumah lama masyarakat Cina dari negara asal mereka namun diselitkan serba sedikit elemen ukiran-ukiran tempatan.

**Di tanahair kita ini terdapat beberapa tinggalan kaum Baba & Nyonya yang juga dikenali dengan nama kaum Peranakan khasnya di Pulau Pinang dan Melaka.
**Malah terdapat sebuah Muzium Baba & Nyonya di Melaka dan Muzium Peranakan di Singapura.Bolehlah melayari laman-laman wed rasmi mereka untuk keterangan lanjut. 

2) KADAZAN
Masyarakat Kadazan atau orang dusun merupakan penduduk majoriti Sabah.
 • BUDAYA MATERIAL
PAKAIAN


Hasil carian imej untuk PAKAIAN KADAZAN Hasil carian imej untuk PAKAIAN KADAZAN
**Perhiasan dan sulaman pada pakaian tradisi Kadazan adalah sederhana berbeza dengan etnik lain.

**Pakaian kaum lelaki seperti Gaung (Baju lengan panjang), Souva (Seluar panjang hitam dengan ikat pinggang berwarna biru indigo), Kaking atau toogot (Bengkung pinggang hitam), Siga (Penutup kepala), Tupi’ sinikat (Topi bulat).

**Pakaian kaum wanita terdapat 3 jenis :-

**Sinuangga’ baju blaus pendek dan leher berbetuk U dipakai oleh wanita muda.

**Sinompukung Blaus dengan lengan ¾ dan tidak mempunyai sulaman dipakai oleh wanita pertengahan.

**Kihongon Blaus dengan lengan panjang, dipakai oleh wanita tua dan spesialis ritual
**Aksesori yang dipakai seperti Himpogot (Tali pinggang), Titimbak (Pin rambut), Hamai (Rantai leher), Simbong (Subang), Paun Kerongsang 

MAKANAN 


**Antara makanan tradisi yang terkenal di kalangan kaum Kadazan-Dusun ialah HinavaNoonsomPinaasakanBosouTuhauSup Kinoring Bakas (tidak halal) dan Sup Manuk Lihing. Makanan-makanan ini dapat disediakan dengan pelbagai cara mengikut kebiasaan amalan tradisi kaum Kadazan-Dusun.
PERALATAN MUZIK
 **Gong : Digunakan dalam hampir semua upacara sosial.
**Togunggak : Dimainkan dalam kumpulan untuk mengiring tarian / perarakan di pesta-pesta.
**Sompotan : Dibuat daripada sebiji buah labu yang kering dengan 8 batang paip buluh.

 • BUDAYA NON-MATERIAL
TARIAN
Hasil carian imej untuk TARIAN SUMAZAU
**Tarian Sumazau merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazandusun yang terkenal di seluruh Malaysia.
**Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi dan untuk menolak bala, menyemah semangat, dan mengubati penyakit. 
PERAYAAN

**Pesta Keamatan (Tadau Ka’amatan)
**Meraikan tuaian baik. Disambut pada 30 & 31 Mei setiap tahun.

3) IBAN


 • BUDAYA MATERIAL
PAKAIAN
Hasil carian imej untuk PAKAIAN IBAN 
**Pakaian tradisional lelaki Iban iaitu Kain Sirat yang dikenali juga sebagai kain cawat merupakan pakaian asas kaum Iban.
**Sirat dipakai dengan cara melilitnya dipinggang dan celah kelengkang. Hujung kain ini dijuntaikan dari pinggang ke hadapan dan belakang badan, mempamerkan bahagian yang berhias.
Wanita Iban memakai kain sarung yang dipanggil bidang.
**Bidang yang digunakan sebagai pakaian harian tidak banyak reka coraknya. Kebiasaannya bidang ini hanya dihias oleh reka corak jalur-jaluran yang bewarna-warni. Bidang yang dipakai ketika upacara tertentu atau sebarang perayaan pula dihiasi oleh pelbagai reka corak geometrik dan diwarnakan dengan warna merah bata dan kekuning-kuningan. 
KRAFTANGAN
Hasil carian imej untuk KRAFTANGAN IBAN 
**Antara kraftangan yang mereka hasilkan adalah seperti tikar, raga, pasu dan sebagainya.Kebiasannya, yang menghasilkan kraftangan ini adalah kaum wanita. Menurut masyarakat Iban, jika wanita tidak pandai mengasilkan kraftangan, mereka dianggap menjengkelkan dan tidak dipandang oleh kaum lelaki. Jadi, sebelum seseorang wanita itu ingin berkahwin, mereka perlu mempersiapkan diri mereka dengan kemahiran membuat kraftangan ini. Bagi mereka, hasil daripada anyaman itu dapat menambat hati si keluarga mentua.
 • BUDAYA NON MATERIAL
KEPERCAYAAN
Hasil carian imej untuk upacara miring

**Orang Iban berpegang kuat kepada kepercayaan tradisional  mereka.Misalnya, upacara ‘miring’(jampi serapah) bertujuan menolak bala.
**Masyarakat Iban juga sangat patuh kepada pantang larang (mali) yang diwarisi nenek moyang mereka. ‘mali abu’ :dimana petani Iban percaya bahawa labu tidak boleh ditanam atau dibawa masuk ke dalam ladang mereka. Jika labu ditemui , maka labu itu harus segera dikeluarkan dan tapak penemuan perlu dilumur dengan darah babi atau ayam.Sekiranya melanggar pantang larang, bermakna mereka akan menerima bencana atau malapetaka.
**Seterusnya kepercayaan lain yang berdasarkan tafsiran mimpi.Sesuatu aktiviti boleh dibatalkan sekiranya mereka mendapat mimpi yang tidak baik pada malam sebelumnya.Aktiviti harian sangat dipengaruhi oleh mimpi mereka. 
TARIAN
Hasil carian imej untuk tarian ngajat iban
**Ngajat bagi orang-orang Iban ialah tarian semasa menyambut Hari Gawai orang-orang Iban sebelum berperang dan selepas musim menuai. Pada zaman dahulu tarian tersebut ditarikan selepas mereka kembali dari berperang.Tarian ini ditarikan dengan berdiri atas bulatan langsaran ke atas dan ke bawah, penari akan melompat bersama iringan lagu. Setiap rentak yang dimainkan adalah bersesuaian dengan upacaranya. Satu lagi jenis tarian ini ialah penari akan memegang perisai kayu di tangan kiri dan pedang di tangan kanan lalu menari seperti berdepan dengan musuh dengan menghayunkan badannya ke kiri dan ke kanan. 

Konsep Ummah Menurut Islam


Grey Spinning Heart Within A Heart