Bagaimana Kerajaan Merealisasikan Agihan Rakyat Secara Adil

Bagaimanakan kerajaan merealisasikan agihan dengan adil kepada semua rakyat.
  • ·         Meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar Bandar melalui proses memodenkan kawasan-kawasan luar Bandar.
  • ·         Mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang, dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya, supaya penyertaan berbagai kaum dalam sector sektor.
  • ·         Di kawasan Bandar, kemiskinan relative dikurangkan menerusi penyediaan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan asas seperti perumahan, pengangkutan dan kemudahan awam.

No comments:

Post a Comment

Grey Spinning Heart Within A Heart